Throw Escape


Geniala tekniken TE (Throw Escape) skapades i Virtua Fighter 2 som var troligtvis först ut med tekniken TE inom grenen fajting. Virtua Fighter 3 utvecklade vidare och lade grunden för dagens djup av TE.
TE är motsatt i förhållande till kast som hör till en av tre elementärsystem (attack, kast och guard) i Virtua Fighter. Kast tillhör också grundläggande offensiv taktik nitaku (val mellan midattack och kast) och därför är TE minst lika viktigt som själva kasten!
Kast är mycket effektivt vid närstrid eftersom det kan göra skada trots motståndarens guard och därför har djupt förståelse av TE avgörande betydelse för vinster och förluster.
Tekniken TE ger dynamik, spänning och underhållning i VS. Förstår du kast och TE blir din Virtua Life enklare och du får harmoni i Virtua World! Här nedan är några filmer av vanliga till extrema TE skills. Observera att TE är inget man lär sig i första taget utan kräver hel del träning och erfarenheter.
Tyvärr är filmerna från serien Virtua Fighter 4 men principen är den samma.

 

Throw Escape


Kast och TE hör ihop och är motsatt i förhållande där TE används som defense mot kast. Lyckas man escapa kasten så kommer man undan generellt oskadd. Utförande av TE (undantag finns):

Samma kommandoriktningen som motståndarens sista kommando i kommandokast +. Generellt skriver man alla kommando från 1 player’s sida.

Om motståndaren utför grundkastså blir TE kommando enbarteftersom det inte finns något kommando. Kast som @Wolf Giant Swingblir enligt definitionen av TE.
Förutom definitionen ovan som gäller generellt för high TE så finns det också low TE, ground TE (down TE) och side TE. Det finns också speciella TE som ligger utanför ramarna, mer om detta senare …
För att escapa låg kast utför man på samma sätt fast byter kastknapparna fråntill.
Side TE beror lite på hur du står mot den som kastar dig. Står motståndaren till höger om dig så blir TE kommandooch tvärtom ifall motståndaren står till vänster om dig. Observera dock att man endast kan lägga in ”ett TE kommando” åt gången vid side TE, dvs multi side TE går ej.
Ground TE utförs som vanlig TE men går även att TEmedoch tvärtom.
Vid TE av vanligt kommandokast ligger TE fönster under tidsintervallen 10 frames före och 11 frames efter kasten. Under dessa tidsintervallen godtar systemet även multi TE kommando så länge det utförs inom intervallen av TE fönstret. Mer om detta längre ner på sidan …


Kast gör alltid ont!

 

När Throw Escape?


Att räkna ut TE situation är egentligen inte svårare än att tänka lite baklänges. Fast i praktiken är det dock väldigt komplicerat eftersom mängder av olika faktorer påverkar situationen. Man hinner heller inte reagera efter kastanimationen och inte minst 0 frame kast som är ett nytt kastsystem som har tillkommit i och med Virtua Fighter 5. Därför är TE situation en fråga om ren taktisk yomi (läsa motståndaren).
Så, när brukar man kasta? Känner vi till kast situationer är det bara vända på kakan och vi får TE situation! Några av de vanligaste TE situationerna är:

  • Då motståndaren råkar guarda din attack som har lång recovery. Vid 12 frame eller mer så leder situationen till TC (Throw Countable), dvs garanterat kastmöjlighet som kontring.
  • När du missar (whiffat) din attack. Exempel på sådan situation är när motståndaren evadar eller steppar undan din attack.

Men man måste vara försiktig för fel yomi. För vad händer då motståndaren attackerar istället för att kasta!? Motståndarens attack kan träffa din TE motion vilket kan leda till counterhit och du ligger som bäst till i nackdel. Har du otur så ryker kanske halva din powermätare. Situationen kan dock räddas av throw clash som är ett nytt system till Virtua Fighter 5. Fast vi går inte in på systemet throw clash här eftersom det är ett specialfall som ligger utanför ramarna. Mer om systemet throw clash kan du läsa här …
Det är svårt att veta i förväg vad motståndaren kommer att göra men samtidigt är just det som gör spelet djupt, intressant och spännande.
Men hur viktigt är det med TE? Med tanke på att kast hör till en av tre elementärsystem i Virtua Fighter så är TE självklart minst lika viktigt, dock skillskrävande. Ju starkare defense teknik ju mer skills krävs det av spelaren.
Throw och TE hör ihop och därför lika viktigt. Man märker det speciellt när man kommer upp i högre nivå i VS och speciellt då man möter tungviktarna som har många starka kast.

Vikten av TE, speciellt mot tungviktare som har starka kast. VF4Evo

 

Öka Throw Escape skill


Med hjälp av TE finns alltså möjlighet att komma undan kast oskadd. Men du kommer att inse snabbt att det inte räcker med “en TE” i varje kastsituation mot erfaren spelare, dvs sannolikheten att du utför korrekt TE som motsvarar motståndarens kast är ganska liten … 1/4, 1/5 eller 1/8? Sannolikheten att du blir kastad är alltså fortfarande väldigt stort och inte nog med det, ifall motståndare attackerar istället för kast, dvs kommer med RN (Reverse Nitaku) så kan situationen leda till counterhit på din misslyckad TE motion …
Virtua Fighter TE system har utvecklat mycket sen Virtua Fighter 2. För att kunna escapa med större sannolikhet har Virtua Fighter 3 utvecklat avancerat TE defense system som Virtua Fighter 4 har slipat vidare. Några av de är multidefense TE tekniker som DTE (dubble TE), TEG (TE guard), RTE (reverse TE) och ETE (evade TE) mm. Men Virtua Fighter 3 DTE kombination var begränsad pga att systemet krävde kombination av basic + kommando TE. Virtua Fighter 4 har utvecklat vidare av DTE och kan till skillnad från föregångaren välja fritt alla kombinationer som ex två eller flera kommandokast. Virtua Fighter 4 serien finns också möjlighet till fler än två multi TE, gäller även för multi low TE.
Virtua Fighter 5 använder till största delen samma TE koncept som Virtua Fighter 4. Vi ska nu gå genom Virtua Fighter 5 multidefense TE teknik. Hur, när och varför. Texter nedan gäller generellt och undantag kan förekomma.

Multi Throw Escape (MTE)

Mot direkt kast.
Vid TE av vanligt kommandokast ligger TE fönster under tidsintervallen 10 frames före och 11 frames efter kasten. Under dessa tidsintervallen godtar systemet även MTE så länge det utförs inom intervallen av TE fönstret. Teoretiskt är det möjligt att TE alla kast på en gång men i praktiken rör det sig om upp till 4 TE men vanligtvis 2~3. Utförandet görs på samma sätt som vanlig TE fast man matar in flera kastkommandon under TE tidsintervallen. Tekniken är mycket effektivt och ökar chansen att komma undan motståndarens kast markant. Går även att utföra multi low TE.
Alla kast i Virtua Fighter ger inte samma skada utan kast är unik och har sina fördelar beroende på situation och karaktär. Därför är sannolikheten egentligen inte lika stor mellan olika kast utan varierar kraftigt beroende på situation och motståndare. Det gör multi TE väldigt effektivt. Med hjälp av multi TE och god yomi ökar chansen at komma undan kast med säkerligen över 50%!
MTE ger mer underhållning i fajting, mer spänning och framförallt vackrare Virtua Fighting! Men MTE är skillskrävande och behöver hel del stickträning.
MTE förlorar mot delay kast/attack och direkt attack vilket kan leda till counterhit …

Evade Throw Escape (ETE)

Mot direkta kast/attack (rak eller halvcirkulär attack).
ETE är en annan extremt viktig defense teknik. Om motståndaren utför kast finns möjlighet att komma undan med TE. Om motståndaren istället utför raka eller halvcirkulära attacker kan man komma undan med defensive move, just timing evade. Observera dock evaderiktningen vid halvcirkulära attacker.
Utförande går till så att man evade först och direkt matar in TE kommando. ETE är mycket användbart och djup teknik som går att utveckla vidare till avancerad multidefense TE teknik.
ETE förlorar mot delay attack/kast och cirkulära attacker.

Reverse Throw Escape (RTE)

Mot direkt kast och rätt attack kategori.
Kommer attack av rätt kategori finns möjlighet att reversa attacken. Genom att utföra TE direkt efter reverse har du också möjlighet att TE.
RTE förlorar mot delay kast/attack.

Throw Escape Guard (TEG)

Mot direkt kast/attack och mot delay attack.
TEG öppnade möjligheter och djup i tekniken TE. Största bekymmer med TE har alltid varit miss TE motion som kommer ut vid fel yomi av TE. En attackträff på miss TE motion leder till counterhit vilket kan ge förödande konsekvenser. Men med hjälp av TEG kan man cansla/hindra miss TE motion så att den inte kommer ut. Eftersom kommandoinmatningen slutar medgör det också möjligt att guarda motståndarens attack!
Tekniken går ut på att man släpper direktefter TE kommandooch håller nereoch därmed canslas miss TE motion och går direkt till guard. TEG förlorar mot delay kast.


Tungviktarna brukar ha starka kast!

 

Kombination av Multi Defense TE


Till skillnad från andra fajtingspel är många av tekniker i Virtua Fighter osynliga under VS. Därför handlar Virtua Fighter inte bara om det synliga fajting utan halva fajtingen pågår under ytan och syns därför inte för dem som inte är insatta. Gamer som inte är insatta kommenterar ofta att det går segt men saken är att det är få spel som har sådan intensitet som Virtua Fighter. Intensiteten och dessa osynliga stelth tech kommer du faktiskt redan att få uppleva och förstå efter att ha läst sidan och testat dessa multidefensetech.
Orsaken till Virtua Fighter intensitet, balans och bottenlösa djup ligger egentligen i elementärtekniker som är konstruerad så att man kan kombinera med stor valfrihet till unik multidefense tech. Det gör att det finns tekniker från grundläggande nivå som tex dash, crouchdash, evade, och TE till extremt avancerad och abstrakt kombination av elementärtekniker i form av multi defense tech som ex ARE (All Range Escape) till Virtua Fighter 4 Evolution. Tekniken fungerar tyvärr ej till Virtua Fighter 5 men ger en bild av avancerat multidefense tech och logiken bakom kombination av elementärtekniker i spelet. Kort beskrivning av ARE:

ARE var extremt avancerad teknik som dök upp i slutet av Virtua Fighter 4 Evolution tiden. Tekniken gick ut på att hantera motståndaren nitaku offensivt. Kommer kast eller delayattack/kast från motståndaren så utförs RN (Reverse Nitaku) med launcher attack. Kommer attack så evadar du undan och kontrar. Detta sker alltså automatiskt beroende på vad motståndaren kommer att utföra.
Det som skiljer från de vanliga multidefense teknik i form av Evade Throw Escape så escapar du inte kast utan går emot med RN! Tekniken hanterar även motståndarens delayattack och kast med maximal skadeeffekt i form av launcher combo. Tekniken är dock inte helt vattentät och begränsar också starkt genom att det endast funkar under viss framesintervall och kräver samtidigt rejäl stick skills, snabb och exakt inmatning. Filmen nedan visar hur korrekt ARE ser ut.

TE tekniken är inte ett undantag, TE kan också kombineras med alla tekniker ovan och ger därmed mycket tark defence! Man kan ex kombinera basic TE tekniker ovan till:

  • Multi Throw Escape Guard
  • Evade Multi Throw Escape Guard
  • Reverse Multi Throw Escape Guard

Yomi > Teknik. Teknik är aldrig vattentät oavsett hur bra de är. Tekniker har sina för och nackdelar och det gäller att använda de på mest lämpade situationer, även här behövs hel del yomi. Men behärskar man dessa multidefense TE tech så får man mycket stark defense och är god väg in i guds tankar … att övervinna yomi!
Ett annat ex på hur man kan kombinera elementärtekniker till avancerad och abstrakt TE defense tech, EDTE.Fuzzyguard (evade double TE fuzzyguard), Play Station 2 Virtua Fighter 4 Evolution.

För övrigt är TE tekniker svaga mot låga attacker …
Multidefense TE är mycket effektivt teknik men kräver hel del träning. Om man är ny i Virtua Fighter och inte har någon att spela mot i närheten kan det tyvärr vara väldigt svårt att behärska djupare tekniker i spelet.
Tyvärr är möjligheten för träning av TE tekniker och för övrigt alla andra tekniker till Virtua Fighter 5 till Play Station 3 och Xbox 360 väldigt begränsat. Xbox 360 Virtua Fighter 5 har marginellt bättre träningsläge men det är absolut inget man kan hänga i julgranen … jämför man med Virtua Fighter 4 Evolution till Play Station 2 är Virtua Fighter 5 träningsläge till Play Station 3 och Xbox 360 väldigt icke godkänt mätt i Virtua Fighter kvalitet! Varför SEGA tog bort alla dessa djupa och geniala tutorial, quest och ledande träningsläge inom grenen fajting är fortfarande en stor gåta …
Är du ensam och behöver lite hjälp både i teori och praktik så kan faktiskt Virtua Fighter 4 Evolution till Play Station 2 vara lönsamt att investera, speciellt med tanke på dagens pris av spelet. Spelet innehåller nämligen mer eller mindre allt som nybörjare till erfaren spelare behöver veta. Allt är väldigt pedagogiskt upplagt med både texter och filmer från frames, inspelningsfunktion, kommando och combolista till förbestämda träningstutorial och inställningsmöjlighet till allt. Träningsläge och tutorial till Virtua Fighter 4 Evolution till Play Station 2 är förebild för alla fajtingspel!
Grundkonceptet av Virtua Fighter 4 Evolution och 5 är samma så känslan och timingen är inte helt främmande mellan spelen. Genom Virtua Fighter 4 Evolution till Play Station 2 får du faktiskt en mycket bred bild och förståelse av spelet Virtua Fighter. Vill du ha en snabbkurs i Virtua Fighter så rekommenderar jag varmt Virtua Fighter 4 Evolution …


TE öppnar helt ny värld av djup och underhållning i Virtua Fighter!

 

Speciella TE


Det finn några speciella kast som inte TE’as enl definitionen av TE utan har specifika TE kommando. Eftersom de inte följer regler för TE system så får man helt enkelt lära in dessa speciella TE’s. Några av de ger garanterade kontringsmöjligheter efter lyckad escape. Känner man inte till escape kommando kan du råka ut för många förluster och irritationer … några av de vanligaste speciella TE finner du här nedan.

VS Akira: high catch

Kombination av > escapar du genom .
Kombination av>ellerescapar du genomvidochvid. Genom att mata in kommando>>har du möjlighet att guarda alla tre som vid tripple TE.

VS Lion: high catch

Kombination av > escapar du genom .
Kombination av > eller escapar du genom vid och vid . De två kasten ovan definieras som side throw och därför tar systemet endast in en TE kommando, dvs multi TE funkar ej.

VS Vanessa: Hand hold (defensive style)

Kombination av hand hold >escapar du genom. Kombination av hand hold >escapar du genomoch kombination av handholdescapar du genom. Multi TE går ej.

VS Vanessa: Takedown (offensive style)

Attack mot ansiktet escapas genom, kropps attack escapas genomoch armlås escapas genom.

VS Goh: Tsukami attacks

För att escapa Goh’s tsukami >ellerellertrycker man endast för alla tre. Vid tsukami kan Goh maximalt kombinera två rörelser av olika riktningar som man kan dra motståndaren. Dessa ecapar du genom att dra motsatt håll mot Goh’s dragningar.

VS Brad: Neck Catch

Kombination av neck catch > elbow escapar du genom. Mot neck catch > knä escapar du genomoch neck catch > dragningar escapar du genom att dra motsatt håll mot Brad’s dragningar.


Det är kombination och balans av attack kast och guard som gör VF gudomligt!

 

Throw Escape Links


Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: